İşletme Yüksek Lisans Programı

Akademik Kadro

Akademik Kadro

 

Hande Karadağ
Doç. Dr.
Enstitü Müdürü - Program Koordinatörü

Doç. Dr. Hande Karadağ, Edirne Anadolu Lisesi ve Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünden derece ile mezun olduktan sonra iş hayatına Yapı ve Kredi Bankası Kurumsal Bankacılık Bölümünde başlamıştır. 19 yıl süren bankacılık kariyerinde, aralarında Alarko Holding, Eczacıbaşı Holding, Colgate Palmolive, IKEA ve Hedef Alliance Holding’in de bulunduğu çok sayıda yabancı ve yerli firma ve grubun portföy yönetmenliğini yürüttükten sonra 7 yıl süre ile şube müdürlüğü görevinde bulunmuştur.
 
İş hayatına paralel olarak öğrenim hayatına da devam eden Dr. Karadağ, uluslararası ticaret yüksek lisansının ardından Yeditepe Üniversite’sinde başladığı stratejik yönetim alanındaki doktora çalışmasını 2013 yılında University of Massachusetts, Amherst’te tamamlamıştır. 2014 yılında davet üzerine gittiği University of Pennslyvania Wharton School Entrepreneurial Research Center’da bir yıl süre ile stratejik girişimcilik ile ilgili araştırmalar yapmıştır. Bu dönemde yazdığı “Strategic Financial Management for Small and Medium Sized Companies” isimli kitabı Emerald Publishing Group tarafından Aralık 2015 tarihinde yayınlanmıştır. MEF Üniversitesi İİSF İşletme Bölümünde öğretim üyesi olan Dr. Karadağ lisans ve yüksek lisans düzeyinde stratejik yönetim, uluslararası işletmecilik ve ticaret, değişim yönetimi ve liderlik dersleri vermektedir. Dr. Karadağ’ın güncel araştıma konularını ise günümüzün zorlayıcı rekabet koşullarında hangi dinamik yönetici yetkinliklerinin kurum performansı üzerinde farklılık yarattığı oluşturmaktadır. Dr. Karadağ’ın kitabının yanısıra ulusal ve uluslararası dergilerde stratejik yönetim ve girişimcilik üzerine yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Dr. Karadag’ın Prof. Dr. Faruk Sahin ve Büşra Tuncer ile birlikte yazdığı  “Big five personality traits, entrepreneurial self-efficacy and entrepreneurial intention: A configurational approach” başlıklı makalesi Kasım 2020’de Emerald Publishing tarafından “The Highly Commended Paper” ödülünü kazanmıştır.

Dr. Karadag ayrıca MEF Üniversitesi’nde Ekim 2017’den bu yana MEF Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü, Ağustos 2015’ten bu yana da Yaşamboyu Eğitim Merkezi Direktörü olarak görev yapmaktadır. Kendisi aynı zamanda ECSB, European Council for Small Businesses and Entrepreneurship kuruluşunun da Türkiye’den sorumlu Başkan Yardımcısıdır. Dr. Karadağ, çok iyi derecede İngilizce, orta seviyede Almanca bilmektedir.

Semen Son Turan
Doç. Dr.

Doç. Dr. Semen Son Turan lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi’nden (1998), yüksek lisans derecesini Pennsylvania State Üniversitesi (Penn State) ABD (2000) ve doktorasını Yaşar Üniversitesi’nden (2014) almıştır. Amerika’da muhasebe alanındaki ikinci yüksek lisans eğitimi sırasında ve sonrasında Pennsylvania State Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştıktan sonra Türkiye’ye dönerek Ford Otosan, Rehau, İş Portföy Yönetimi, Ashmore Portföy Yönetimi, Varlık Yatırım Ortaklığı şirketlerinde genel müdürlüğe kadar iç denetçi, yatırım danışmanı, risk ve kontrol bölümü müdürü gibi çeşitli pozisyonlarda çalışmıştır. Daha sonra kendi danışmanlık şirketini kurmuştur.

Yaklaşık yirmi yıldan beri Amerika, Almanya ve Türkiye’deki çeşitli kurum ve üniversitelerde finans ve muhasebe dersleri ve eğitimleri vermektedir. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı’na sahiptir. Çalışmaları çeşitli uluslararası bilimsel dergi ve kitaplarda yer almaktadır.
 
2014 yılından beri MEF Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü'nde çalışmaktadır ve finans alanındaki akademik faaliyetlerini Doç. Dr. Öğretim Üyesi olarak sürdürmektedir.
 
Araştırma konuları arasında davranışsal finans, yüksek öğretim finansmanı ve sürdürülebilir finans yer almaktadır.

Petek Tosun
Doktor Öğretim Üyesi

Petek Tosun, Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’ni bitirdikten sonra Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü’nden 2000 yılında mezun olmuştur. Yapı Kredi Bankası, Turkcell, Akbank, Gedik Yatırım ve Odeabank genel müdürlük bireysel pazarlama bölümlerinde ürün ve ürün geliştirme yöneticisi, segment yöneticisi ve pazarlama müdürü gibi çeşitli pozisyonlarda görev yapmıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde 2011-2013 tarihleri arasında MBA yapmış, ve iş hayatına 2016 yılında son vererek doktora çalışmalarına başlamıştır. İşletme (Pazarlama) alanındaki doktorasını İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde 2018’de tamamlamıştır.  

2015-2018 periyodunda misafir öğretim görevlisi olarak üniversitelerde lisans ve yüksek lisans seviyelerinde ders vermiş olup, Şubat 2019 tarihi itibarıyla MEF Üniversitesi İşletme Fakültesi’ne doktor öğretim üyesi olarak katılmıştır. 

Araştırma konuları tüketici davranışı, finansal hizmet pazarlaması, marka yönetimi, sürdürülebilirlik ve tüketim, tüketici şikayet davranışı ve hizmet kalitesi başlıklarını içermektedir. dır.

Murat Doğu
Doktor

1967 yılında Ankara’da doğdu. Ortaokul ve lise öğrenimini TED Ankara Koleji’nde tamamladı. 1990 yılında Boğaziçi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü’nden mezun oldu. 1991 yılında Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nda Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. Şubat 1995’de Uzman, 2003 yılında da Baş Uzman oldu. 2002 yılından itibaren Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Çalışma Grubu Başkanlığını yaptı. Söz konusu Çalışma Grubu 2003 yılı Temmuz ayında Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni yayımladı. Mayıs 2004’te özel sektöre geçen Murat DOĞU, halen bir Holding Şirketi’nde Sermaye Piyasaları, Finansal Raporlama ve Bütçe’den sorumlu Mali İşler Başkan Yardımcısıolarak görev yapmakta ve aynı zamanda bazı Grup Şirketleri’nde de yönetim kurulu üyeliği bulunmaktadır. Çeşitli halka açık, SPK’ya ve BDDK’ya tabi şirketlerde yönetim kurulu üyeliği tecrübesi mevcuttur.  
    
Murat DOĞU, SPK, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank düzenlemeleri dahil olmak üzere başta Sermaye Piyasası Mevzuatı, kurumsal finansman ve kurumsal yönetim olmak üzere; sermaye piyasası araçları, bunların ihraç ve halka arz prosedürleri, birleşme, bölünme, şirket ele geçirmeleri, çağrı, “due dilligence”, değerleme, mali analiz, finansal raporlama, yönetim raporlaması, bütçe ve muhasebe alanlarında uzmanlaşma sağladı. Son dönemde önemli şirket alım ve satımlarında, finansman bonosu ihraçları, bölünme vb. işlemlerde aktif görev aldı.  

1994 yılında Hacettepe Üniversitesi’nden işletme dalında yüksek lisans derecesine; 1997 yılında da Warwick Business School’dan MBA derecesine hak kazanan Murat DOĞU, 2008 yılında da Hacettepe Üniversitesi’nde işletme doktorası çalışmalarını tamamlayarak “Doktor” unvanını aldı. Sermaye Piyasası Lisansları bulunan Murat DOĞU, aynı zamanda, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından verilen Bireysel Katılım Yatırımcısı Lisansı’na sahiptir.   

 

Burak Uluocak
Doktor

Burak Uluocak lisans derecesini 1998 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden almıştır. İşletme yüksek lisansını 2002 yılında Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamlanmasının ardından, 2015 yılında gene Yeditepe Üniversitesi’nde “Stratejik Yönetim” doktora programını onur derecesi ile tamamlamıştır. Bu sırada hazırladığı, “Proje Başarı Algısı ve Proje Performansını Etkileyen Kritik Başarı Faktörleri: Türkiye Bilgi Teknolojileri Sektörü Vaka Çalışması”, bilgi teknolojileri proje yönetimi alanında hazırlanan en geniş kapsamlı tez çalışmalarından biri olmuştur. 
 
Burak Uluocak’ın akademik çalışmalarının yanı sıra profesyonel iş hayatında da yaklaşık 20 yıllık tecrübesi bulunmaktadır. Koçbank, Yapı Kredi ve Finansbank (Ibtech) gibi çeşitli bankaların bilgi teknolojileri bölümlerinde iş analisti, sistem analisti, proje lideri, proje yöneticisi, program ve portföy yöneticisi olarak önemli teknoloji projelerinin hayata geçmesinde rol oynamış; teknoloji mimari, bilgi sistemleri bütçe, tedarik, lisanslama, süreç yazılımı geliştirme gibi birimlerin yöneticiliğini yapmıştır. Halen Türkiye Finans’da, “Kurumsal Proje Yönetimi ve Gelişim Müdürü” unvanı ile Proje Yönetim Ofisi, Çevik Uzmanlık Merkezi, Siber Güvenlik, İş Sürekliliği, Bilgi Sistemleri Süreç ve Performans Geliştirme birimlerinden sorumlu olarak, görev yapmaktadır. Ayrıca, proje yönetimi, yalın / çevik ürün geliştirme ve oyunlaştırma alanlarında uluslararası geçerliliği bulunan uzmanlık sertifikaları bulunmaktadır.
 
“Bilgi Teknolojilerinde Proje Yönetim Ofisi İşleyişi”, “Büyük Çaplı Çevik Dönüşüm”, “Bilgi Sistemleri Stratejileri ve Dönüşüm Program Yönetimi” alanlarında önemli başarıları bulunan Burak Uluocak, ilgili birçok ulusal ve uluslararası konferansa tecrübelerini paylaşmak üzere konuşmacı olarak katılmaktadır. Kendisinin 2016 yılında yayınlanan “Dijital Çağda Proje Başarı Faktörleri” adlı kitabı bulunmaktadır. 

 

Zeynep Mine Alptekin

Zeynep Mine Alptekin, lisans derecesini 1993’de Marmara Üniversitesi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünden, Master programını Ohio Universitesi  Organizasyon ve Gelişim bölümünden aldı. İş hayatıyla ilgili,  Prof Dr. Doğan Cüceloğlu tarafından kurulan, “İnsan İnsana” eğitim ve danışmanlık firmasında, eğitmen ve danışman olarak başlamıştır. 20 yıldır  farklı endüstri deneyimi ile,  Metro Türkiye,JTI Türkiye, Alshaya Kuwait gibi firmalarda çalışmıştır. Türkiye ve yurt dışında olmak üzere, insan kaynakları departmanı yönetici rolleri üstlenmiştir. İş hayatına paralel olarak öğrenim hayatına da devam eden Zeynep Mine Alptekin, Doktora eğitimi için İstanbul Ticaret Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklam bölümünde tez yazım sürecindedir. Yeditepe Üniversitesinde iki dönem İnsan kaynakları yönetimi ve organizasyonel gelişim eğitimleri vermiştir.Özyeğin Üniversitesinde Misafir Öğretim Üyesi olarak Organizasyonel Yapılar konulu derslerde konuşmacı olarak yer almıştır.

Araştırma konuları ve yayınları; eğlendirerek eğitim, kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin sosyal medya üzerindeki etkisi, kariyer koçluğu, Gastrodiplomasi, sözsüz iletişim, insan kaynaklarının dijital platformlarda değişimi Mine Alptekin, çok iyi derecede İngilizce, orta seviyede Almanca, İtalyanca ve Arapça bilmektedir. İnsan Kaynakları, yönetim ve iletişim konularında düzenli olarak internet gazetelerinde yazıları yayınlanmaktadır. 

 
 

 

Öznur AKMAN
CPA, SMMM

Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü’ nden derece ile mezun olduktan sonra uluslararası bir kurumda çalışmaya başlamıştır. İmalat sanayisinde yer alan kurumun İstanbul ve Adana bölgelerinde Muhasebe – Finans Yöneticisi pozisyonun da onaltı sene görev almıştır.  Bu dönemde maliyet hesaplama yöntemlerinin oluşturulması,  uluslararası muhasebe standartlarının entegrasyonu ve iç denetim başta olmak üzere birçok yenilikleri kurum bünyesinde faaliyete geçirmiştir.
Uzun yıllar özel sektörde edindiği tecrübeler sonrasında akademik yenilikleri takip etmek amacıyla Fordham University’ de Executive MBA ve Kadir Has Üniversitesi’ nde İşletme Yüksek Lisans eğitimlerini tamamlamış. Beykent Üniversite’ sinde İşletme Yönetimi’ nde Doktora çalışmalarına devam etmektedir.    
2015 ve 2018 yılları arasında Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi' nde proje yöneticisi olarak "Coming Home: Reverse Migration of Entrepreneurs and Academics in India and Turkey in Light of the Chinese Experience" başlıklı uluslararası bilimsel projede yer almıştır. Proje "Research Grant Council (RGC) of Hong Kong" tan karşılıksız hibe desteği almıştır.
1999 yılından bu yana SMMM (CPA) ruhsatına sahip olan Akman, çokuluslu kurumlarda Muhasebe, Finans ve Denetim alanlarında iş hayatına devam etmektedir

Ayça Atalay

Ayça Atalay 1995 yılında ODTU İşletme bölümünü şeref derecesi ile bitirmiş olup, meslek hayatına “Big Four” denetim şirketlerinden biri olan Deloitte LLC. de denetmen olarak iş hayatına başlamıştır. 1997 yılında sermaye piyasalarının öncü şirketlerinden biri olan Ata Yatırım’da, Yatırım Bankacılığı bölümünde en son Direktör görevinde bulunmuştur. Halen kendi danışmanlık şirketi ile Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere kurumsallaşma, yeniden yapılanma, stratejik yön çizme ve yatırım finansmanı sağlama gibi konularda danışmanlık vermektedir. 
Sermaye piyasalarında yaklaşık 18 yıllık deneyimi olan Ayça Atalay 60’dan fazla halka arz çalışmasına katılmış, tahvil ihraçları gerçekleştirmiş ve çok çeşitli sektörlerde birçok Şirket Birleşme ve Devralma işleminde alıcı veya satıcı tarafta danışmanlık vermiştir. 
İleri düzeyde İngilizce bilen Ayça Atalay, SPK Seviye III Lisansına sahip olup, Bahçeşehir Üniveristesinden yüksek lisans derecesini (2019) almaktadır.  

 

İrem Önal

İrem Önal, İTÜ İşletme Mühendisliği’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra 2005 yılında Koç Üniversitesi’nde Endüstriyel Psikoloji alanında yüksek lisans yapmıştır. Kariyerine 2005 yılında Koç Holding’de İnsan Kaynakları stajyeri olarak başlamış, daha sonra 2007 yılında Carlsberg Group’ta IK Uzmanı olarak işe başlamıştır. 2008 yılında PepsiCo’da İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Gelişim uzmanı olarak çalışmaya başlamış, aynı yerde 2010 yılında Satış İK Uzmanı, 2011 yılında İK Müdürü olarak görev yapmıştır. 2014 yılında Danone’ye İnsan Kaynakları ve Ücret Yan Haklar Müdürü olarak katılmış, sonrasında Yetenek ve Transformasyon Liderli olarak görev yapmıştır. 2018 yılında Danone Su bünyesinde İK Direktörü olarak çalışmaya başlamıştır, burada organizasyonel ve kültür dönüşümü süreçlerinde yer almıştır. Eylül 2020’den bu yana ise Reckitt Benckiser Sağlık’ta İK Direktörü olarak görev yapmaktadır. Mef Üniversitesi’nde akademisyen olarak ders vermektedir. Evli ve 1 çocuk annesidir.

Burcu Özsevinç

Burcu Özsevinç Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Türkiye’nin lider hukuk firmalarında 12 yıl çalıştıktan sonra Türkiye, EMEA ve BDT ülkelerinde faaliyet gösteren bir holdingin Hukuk ve Uyum Direktörü pozisyonunu üstlenmiştir. Istanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programı’nı birincilikle tamamlayan Burcu Özsevinç şirketler hukuku, ticaret hukuku, sözleşmeler, birleşme ve devralmalar, iş hukuku, girişimcilik ve yatırım alma süreçleri ile melek yatırımlar konusunda tecrübe sahibidir; ve halihazırda MetLife Türkiye Hukuk Müdürü görevini yürütmektedir.
 
2012 yılından bu güne çeşitli üniversitelerin lisans ve yüksek lisans programlarımda ticaret hukuku ve girişim hukuku üzerine ders veren Burcu Özsevinç, girişimcilik ile ilgili çeşitli program ve etkinliklere eğitmen ve konuşmacı olarak katılmaktadır. Burcu Özsevinç, aynı zamanda şirketlere ve üst düzey yöneticilere hukuki destek ve rehberlik sağlamakta olup; zaman yönetimi ve etkili sunum teknikleri konularında da eğitimler vermektedir.   

 

Elfin Tataroğlu
 
1978 İzmir doğumlu. İzmir Saint Joseph Fransız Lisesi’ni bitirdikten sonra 2001 yılında Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. Accademia Italiana Floransa’da tasarım ve dil eğitimi aldı. Bilgi Üniversitesi İşletme Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. Halen İstanbul Üniversitesi’nde İşletme Yönetimi ve Organizasyon doktorası yapmaktadır. 
2013 Yılından bu yana çeşitli üniversitelerin yüksek lisans programlarında, öğretim görevlisi olarak İşletme Yönetimi, Stratejik Yönetim, Liderlik ve Yönetim Becerileri, Liderlik ve Kurumsal Yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi dersleri vermektedir. 
Özel şirketlere yönetim danışmanı olarak Müzakere Teknikleri, Stratejik Yönetim, Stratejik Liderlik ve Yönetim Becerileri eğitimleri vermektedir. 
Güncel yazıları çeşitli yerel gazeteler, dergiler ve internet haber sitelerinde yayınlanmaktadır. 
Doç. Dr. Bahriye Üçok’un hayatını kaleme aldığı ilk kitabı “Aydınlanma Yolunda Bir Ömür: Bahriye”, 2019 Ocak ayında yayınlanmıştır.
Evli ve bir çocuk annesidir. 

Asu Ulutürk Yavuz

Asu Ulutürk Yavuz, 1994 yılında T.E.D Ankara Koleji’nden mezun olduktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nü tamamladı. 1999-2002 seneleri arasında su ve atık su arıtma sektörünün önde gelen firmalarından Aquamatch Türkiye Ankara Ofisi ve de Genel Merkezi’nde Satış ve Planlama Mühendisi olarak çalıştı. Aynı yıllarda; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tarafından açılan Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Programı’nı bitirdi. 2002 senesinde Yapı ve Kredi Bankası Kurumsal Satış Ve Pazarlama Bölümü’nde Portföy Yönetmeni olarak çalışmaya başladı. Yapı ve Kredi Bankası MT Programı’na dahil oldu. Burada pek çok kurumsal firma ile çalışma imkanı buldu. Eş zamanlı olarak; Bilgi Üniversitesi MBA programını tamamladı. 2005 senesinin Aralık ayında girdiği Procter & Gamble firmasında üç farklı görev üstlendi. Satış Finans ve Bütçe Departmanları’nda çalıştı. Aynı zamanda; Satış ve Pazarlama Bütçe Süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik bir projenin liderliğini yaptı. 2008 senesinde; 10 Ülkede faaliyet gösteren bir bölgesel şişeleyici konumuna dönüşen Coca-Cola İçecek firmasında oluşan fırsatı değerlendirerek; Bütçe Konsolidasyon Departmanı’na geçiş yaptı. 10 ülkenin finansalların konsolidasyonu ve de bütçe, aylık bütçe güncellemelerini gerçekleştirdi. Gelir tablosu, bilanço ve rasyo analizi üzerine çalıştı. Aynı zamanda; fonksiyonel departman bütçeleri ve gerçekleşenlerini yönetti. 2012 senesinde Akzo Nobel Marshall Boya firmasına Tedarik Zinciri Finans Müdürü olarak geçiş yaptı. Hammadde Alımı ile başlayan ve de Ürünün müşteriye gönderilmesine kadar geçen tüm süreçler ve finansal etkileri üzerinde çalışma imkanı buldu. Tedarik Zinciri finansallarını ve de dinamik bütçe süreçlerini yönetti. Tedarik Zinciri Müdürü olarak görev yaptığı dönemde; pek çok Tedarik Zinciri projesine destek verdi. 2015 Ocak ayı itibarıyla; aynı şirkette Finansal Projeler Müdürü olarak göreve başladı. Satın alma-Ödeme (P2P); Sipariş-Tahsilat (OTC) ve de Raporlama (R2R) süreç iyileştirmeleri, kontrol ve denetimleri üzerine çalıştı. Akzo Nobel nezdinde yürütülen global projelerin Türkiye kanadını yürüttü. Şirket içerisinde pek çok sürecin iyileştirilmesi konusunda liderlik yaptı. 2016 Aralık ayında Adisa Danışmanlık ailesine katıldı. Adisa Danışmanlık firması ile birlikte çeşitli değişim projelerinde yer aldı. Ayrıca iş modelleme, hedef belirleme ve dağıtım gibi konularda çalıştı. 2017 Eylül ayında Türkiye’nin en büyük girişimlerinden biri olan Koton Mağazacılık bünyesine katıldı. Halen Koton Mağazacılık’da Maliyet Analiz ve Kontrol Müdürü olarak görevini devam ettirmektedir. 

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x